2019-11-08 10:30Pressmeddelande

Bo Selerud är Årets Mentor Nya Företag 2019! Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande.

Bo Selerud, Årets Mentor Nya Företag 2019Bo Selerud, Årets Mentor Nya Företag 2019

NyföretagarCentrum Sverige har utsett Årets Mentor Nya Företag 2019!

”Hans raka utmanande frågor, engagemang och tilltro får en att utvecklas och jobba ännu hårdare för att lyckas i företagandet ”

Nu har Årets Mentor Nya Företag 2019 i Sverige tillkännagetts. Årets Mentor är Bo Selerud som deltagit som mentor i mentorprogrammet hos NyföretagarCentrum Östra Sörmland.  – Hans stöttning och ofta utmanande frågor har gjort att jag fått tänka till kring mina prioriteringar vilket gjort företaget stabilare, säger adepten Conny Karlsson. – Med utmärkelsen Årets Mentor vill vi lyfta och hylla de fantastiska insatser som görs av ideella mentorer, och som är en värdefull hjälp när du startar eller utvecklar ditt företag, säger Therese Käck, nationallt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige. Priset delades ut i samband med mässan Eget Företag på Stockholmsmässan i Älvsjö den 8 november.

"Med honom som mentor känns det som att man inte kan misslyckas"

Årets mentor i kategorin Nya företag är Bo Selerud, grundare av MoistGuard, som har sitt huvudsäte i Hong Kong; VD i Hushållningssällskapet och med lång erfarenhet som VD i olika bolag och koncerner inom skogsnäringen samt styrelseuppdrag både nationellt och internationellt. - Han är den typ av mentor som då han åtar sig ett uppdrag ger 110%, säger adepten Conny Karlsson, narkosläkaren och småbarnspappan som grundade företaget Livable Orb med visionen att åstadkomma en förändring gällande barns möjligheter till att andas ren luft. - Bo stöttar, utmanar och tvekar inte att gå utanför det som förväntas av honom. Med honom som mentor känns det som att man inte kan misslyckas, säger Conny.

Livable Orb har utvecklat en portabel luftrenare anpassad för barnvagnar som bygger på ny patenterad reningsteknik. En produkt som kan ha en avgörande effekt för miljontals barn världen över. Genom att applicera luftrenaren till barnvagnen minskas exponeringen av skadliga luftföroreningar på barnen, och på detta sätt får dessa barn bättre förutsättningar för ett friskare liv.

- Hans hjälp har varit ovärderlig! Stödet i att reda ut mina prioriteringar och hjälpa mig att fokusera min energi har hjälpt mig att ta mig an en ny yrkesbana, företagandet. Det har också hjälpt till att få balans mellan företagande, privatliv och ekonomi. Bo besitter en omfattande erfarenhet och kunskap om nationellt och internationellt företagande. Tillsammans med ett utbrett nätverk har han med stöd och engagemang funnits tillgänglig vilket utvecklat mig som företagare och gjort att företaget nu är väl fungerande och redo för en omfattande expansion, säger Conny.

Juryns motivering till utmärkelsen av Bo Selerud:

Genom ett aldrig sinande stöd och engagemang, att generöst dela med sig av sina omfattande erfarenheter, kunskaper och nätverk nationellt och internationellt, har adepten utvecklat kunskaper och kompetenser som företagare likväl som att innovationen och företaget utvecklats och skärpts.  
 
Med hjälp av utvecklande och utmanande frågor samt ett stort hjärta är Conny och Livable Orb redo för internationell expansion.
 
En värdig vinnare av Årets Mentor 2019!

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag sker den 8 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som i samarbete med Tillväxtverket, på uppdrag av Näringsdepartmenetet driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 6 500 mentorpar startats.

För ytterligare information:

Bo Selerud, Årets mentor Nya företag, mobil 070 200 97 75

Therese Käck, nationell projektledare, NyföretagarCentrum Sverige, mobil 070 678 79 57

 

 

 

 

 

 

 

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2018 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter