2018-10-04 05:00Pressmeddelande

Årets Mentor Nya Företag utsedd i Västmanland. Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande!

Ola Norén, Årets Mentor Nya Företag och SImona Hef, verksamhetsansvarig NyföretagarCentrum VästeråsOla Norén, Årets Mentor Nya Företag och SImona Hef, verksamhetsansvarig NyföretagarCentrum Västerås

Ola Norén utsågs under onsdagen till Årets Mentor Nya Företag i Västmanlands län. Priset delades ut av Simona Hef, verksamhetsledare NyföretagarCentrum Västerås vid en ceremoni i stadshuset i Västerås. – Mentorträffarna med Ola har varit helt avgörande för företagets förflyttning från en hobby till ett företag med nationella och internationella kunder, ett antal anställda och en stigande omsättning, säger Ola Noréns adept Angelica Mejstedt.

"Hans sätt att utmana mina tankemönster och förhållningssätt har lett mig dit jag är idag"

Årets mentor Nya Företag är Ola Norén är försäljningschef på Industrial Automations Division på ABB. - Olas sätt att utmana mitt tanke- och förhållningssätt, arbeta med mina svagaste sidor, se skalbarheten, diskutera strukturer och rätt användning av resurser fick mig att kliva långt utanför vad jag själv trodde var möjligt. Detta har gjort att jag har kunnat bearbeta samarbetspartner på en nivå som tidigare inte gjorts i branschen av någon i min position, förvandla min totala scenskräck till att hanterade största möjliga offentliga sammanhangen, ta mig an chefsrollen och driva företagets kärnfrågor, säger adepten Angelica Mejstedt som driver Vandringsbloggen, ett företag där hon driver Sveriges största blogg om vandring och frilutsliv och föreläser inom ämnet. Hon har gått från att bedriva arbetet på hobbienivå till att idag driva det på heltid med anställda och kunder såväl nationellt som internationellt.

– Att skapa jobb som inte finns och förklara det för potentiella kunder och ta betalt i en bransch man inte är van att betala i, det är ingen liten sak att göra möjlig. Olas stöd har varit ovärderligt för att jag idag är där jag är och gör det jag gör på det sätt jag gör det. Jag är honom evigt tacksam för hans genuina engagemang, säger Angelica.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor i Sverige sker den 9 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande företagare. NyföretagarCentrums program riktar sig till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 550 - 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mer information, kontakta:

Simona Hef, verksamhetsansvarig NyföretagarCentrum Västerås, tel 070 628 35 17

Ola Norén, Årets mentor Nya Företag, tel 070 881 52 52

 Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick mer än 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter