2018-10-19 09:00Pressmeddelande

Årets Mentor Nya Företag utsedd i Västernorrlands län. Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande!

Linda Leiderud utsågs under fredagen till Årets Mentor Nya Företag i Västernorrlands län och fick ta emot priset av Lars Sörling, ordförande för NyföretagarCentrum Sundsvall Timrå. – Linda har hjälpt mig att finna en bättre balans mellan privatliv och företag, vilket gör att jag presterar bättre i arbetet, något som resulterat i ökad kundnöjdhet , säger hennes adept Elin Vedin.

"Linda har försett mig med både karta och kompass i den snåriga världen runt företagande"

Årets mentor Nya Företag Linda Leiderud är ekonom/ statsvetare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, styrning och ledning, och har arbetat både internationellt och i Sverige - Linda har varit enormt generös med sina erfarenheter, kunskaper och kontakter, säger Elin Vedin. Hon driver Rörelse & Rehabkliniken i Västernorrland. Elin är leg. sjukgymnast och inom kort också specialist inom ortopediskt manuel terapi.

– Med ett fantastiskt engagemang, stor lyhördhet och båda fötterna på jorden, har hon både uppmuntrat och utmanat mig. Hon är en fantastisk förebild som hjälpt mig utveckla massor av ny kunskap och fått mig att våga tro på mig själv och våga sticka ut hakan.

En förebild för mig och andra kvinnliga företagare, säger Elin.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor i Sverige sker den 9 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande företagare. NyföretagarCentrums program riktar sig till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 550 - 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet. Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 6 000 mentorpar startats.

Mer information, kontakta:

Per Dahlqvist, mentorhandledare NyföretagarCentrum Sundsvall TImrå, tel 072-729 59 70

Linda Leiderud, Årets Mentor Nya Företag, tel 070-585 39 29

 

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick mer än 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter