2018-07-02 12:05Pressmeddelande

Ideellt mentorskap en avgörande hjälp för unga företagare!

Liv Sandberg, Cake Art by LIv Sandberg, tidigare adept i NyföretagarCentrum Ung & Eget och deltagare i MIddlesex Universitys forskningsstudie.Liv Sandberg, Cake Art by LIv Sandberg, tidigare adept i NyföretagarCentrum Ung & Eget och deltagare i MIddlesex Universitys forskningsstudie.

Liv Sandberg, Cake Art by Liv Sandberg, Stockholm, är en av de unga entreprenörer som hjälpt till och bidragit i det globala forskningsprojekt om ideellt mentorskap som Youth Business International(YBI) och Middlesex University i London genomfört i åtta länder världen över under två år och där NyföretagarCentrum och Mentor Eget Företag var en av de åtta medlemsorganisationer som deltog.

Studien syftade till att upptäcka hur en mentor kan stödja unga företagare att starta och utveckla sina företag. Resultaten, som släpptes idag, finner att nästan hälften av de unga företagarna säger att hjälpen de fick av sin ideella mentor hjälpte dem att utveckla sin verksamhet framåt i en mycket snabbare takt, vilket Liv Sandberg kan intyga.

“Att ha en mentor vid min sida har hjälpt mig så mycket! Jag har kunnat ta mitt företag från en idé till en blomstrande verksamhet med tårtor, kurser och min butik. Idag har ger jag också fått utrymme att ta emot trainees som vill utvecklas i tårtskapandet."

CakeArt by Liv Sandberg startades 2015 med hjälp av rådgivning och en mentor från NyföretagarCentrum Ung & Eget. Hennes kunskap och kompetens ihop med kreativitet och innovation gällande tårtskapande är otvivelaktig, världsomspännande tidningar skriver om hennes haute cauture - tårtor och sugerpasteblommor, men som en ny företagare som inte vet hur man driver ett företag med ADHD var hennes förtroende inte så högt. Liv fick efter rådgivning hos NyföretagarCentrum en mentor via programmet,   Elisabet Sannas, en företagskonsult som specialiserat sig på entreprenörskap inom hälso- och sjukvården. Det utvecklades till en personlig och utvecklande relation med fokus på både företaget och de personliga egenskaperna, relationen var i gång långt efter programmet var slut. Liv Sandberg:

"Det ökade definitivt min självförtroende och organisatoriska färdigheter. Att kunna be om hjälp var avgörande för att expandera och komma till där jag är idag. "

Elisabet Sannas betonade också att hon fann programmet värdefullt och kommenterade: "Jag lärde mig mycket av processen, mentorskap hjälpte mig att förbättra mina pedagogiska färdigheter, som jag kan tillämpa på andra områden i mitt yrkesliv. Jag skulle vilja göra det igen och hjälpa andra entreprenörer. " Det var inte bara Liv Sandberg som såg en ökning av hennes vinster genom mentorprogrammet. Totalt såg 53% av de svenska företagarna sin omsättning.

Liv Sandberg var en av de 461 adepter och mentorer runt om i Sverige som intervjuades i studien. YBI är ett globalt nätverk, bestående av 56 organisationer i 52 länder, vars syfte är att med hjälp av rådgivning, utbildning, mentorskap och mikrofinansiering hjälpa unga människor att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika företag, att skapa jobb och stärka deras lokala samhällen. YBI ger medlemmarna  hjälp att starta, bygga och stärka sin rådgivning och sina mentorprogram, och det är ett blomstrande nätverk för erfarenhetsutbyte.

För att få mer insikt i vilken påverkan ideellt mentorskap kan innebära för unga entreprenörer, för deras företag och deras mentorer, så har YBI tillsammans med åtta av medlemmarna deltagit i Middlesex Universitys globala studie.

Anita Tiessen, VD, YBI:
"Vi anser att mentorskap är ett avgörande stöd till unga företagare som skall starta eller utveckla sina företag. Att ha en professionell affärsman som de kan vända sig till för råd, vägledning och för hjälp att utveckla sitt självförtroende, är ovärderligt. YBI skapar ett globalt nätverk av experter på mentorskap som med sina program kommer att stärka framtida generationer av entreprenörer. Denna forskningsstudie kommer att hjälpa oss att se till att våra medlemmar förstår värdet av att ha ett starkt mentorprogram och erkänna den potential det har för att hjälpa unga människor att bygga hållbara företag och förbättra både lokala och nationella ekonomier. "

Lärdomar från studien av NyföretagarCentrum Sverige:
• Mer än hälften av adepterna sade att programmet varit mycket betydelsefullt för deras affärsutveckling, en av fem anser att det varit extremt betydelsefullt.

  • En majoritet av adepterna anser att ett ökat självförtroende att driva sin verksamhet var den främsta fördelen med mentoråret.
  • 80% av adepterna sade sig uppleva någon form av extra fördel av att ha deltagit i mentorprogrammet.
  • Mentorerna upplevde många fördelar med programmet såsom utökade nätverk, nya kunskaper osv. Drygt hälften sade att programmet mötte eller överträffade deras förväntningar.

Sverige var ett av åtta länder som deltog i den detaljerade fallstudieforskningen. YBI: s medlem i Sverige är NyföretagarCentrum och erbjuder mentorskap som en del av sitt stöd till unga företagare. Therese Käck, nationellt ansvarig mentorprogrammet:

"Dessa resultat ger otvetydiga bevis på hur värdefullt mentorskap och ett strukturerat program är, och vi är stolta över att ha varit en del av denna banbrytande forskning. NyföretagarCentrum har bedrivit ett strukturerat program sedan 2006 och hjälpt drygt 5 500 nya företagare med en mentor under ett år. Med en mentor vid sin sida ökar möjligheterna till överlevnad. Vi ser att våra adepter har efter år 3 en överlevnad på 89%. Sedan 2014 har vi samarbettat nära med YBI och tack vare deras tillvägagångssätt och utbildning har vi kunnat utveckla programmet ytterligare. Förhoppningsvis kan dessa lärdomar också locka fler nya mentorer som vill och kan vara med och göra skillnad för fler svenska entreprenörer.  "

Läs hela studien här


*
Forskningesprojektet genomfördes av Middlesex University Business School och the Centre for Enterprise and Ecominic Development Research. Forskningslaget bestod av Dr Julie Haddock-Millar, Dr Leandro Sepulveda, Dr Robyn Owen, Professor Stephen Syrett, Chandana Sanyal och Neil Kaye.

Datainsamlingen skedde huvudsakligen genom två digitala undersökningar som kompletterades med intervjuer av drygt tiotalet adepter och mentorer samt mentorhandledare i varje land. Forskningsteamet genomförde en global studie av YBI:s nätverk bestående av 42 medlemsländer mellan februari och Mars 2016 (fas 1) och en uppföljande undersökning mellan juli och oktober 2017. Utfallet som följde var att av 46 organisationer deltog 39st (85%) och 35 medlemmar fullföljde hela undersökningen (76%) under fas 1.

Åtta av medlemsländerna deltog i fallstudierna, Argentina, Chile, Indien, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Uganda.

 Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick över 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter