2018-10-04 10:00Pressmeddelande

Årets Mentor Nya Företag utsedd i Västerbotten. Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande!

Liselotte Bruse utsågs på torsdagen till Årets Mentor Nya Företag i Västerbottens län, vid en ceremoni på residenset där landshövding Magdalena Andersson tog emot. Priset delades ut av Angelica Falk, verksamhetsledare NyföretagarCentrum Skellefteå. – Liselotte som mentor har inte bara varit ett bollplank och stöd, utan för mig också en förebild hur jag vill vara som företagare, kvinna och människa, säger Liselotte Bruses adept Emma Cedergren.

"Med engagemang, kreativitet och struktur har hon skapat styrka och kraft för Livsfabriken att flyga med egna vingar"

Årets mentor Nya Företag är Liselotte Bruse, som är VD på Balanserad AB. Hon har lång erfarenhet som affärs- och verksamhetsutvecklare, med goda insikter i marknaden och i olika branscher, inom både privat och offentlig verksamhet.  - Förutom hennes generösa expertis och regelbundna möten med tydlig målplanering, har hon hjälpt mig att få inblick i min egen roll som företagare, och att omvärdera det värde mina tjänster har på en fri privat marknad, till den offentlig sektor, säger adepten Emma Cedergren. Hon driver Livsfabriken AB, ett livsstilsföretag inom kost, hälsa och livsstilsförändring, där hon bl a erbjuder rådgivning, projektledning, utbildningar och föreläsningar, till privatpersoner, organisationer och företag.

– Att gå från anställd inom vård och omsorg till att starta eget, har varit en stor omställning, och där har stödet från Liselotte betytt enormt mycket. Jag är tacksam att ha haft en så inkännande, seriös och kreativ mentor, som så frikostigt delat med sig av råd, kontakter och nätverk under hela processen. Tack vare min mentor är jag nu i full gång med mitt företagande, och känner stor tillförsikt inför framtiden, säger Emma.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor i Sverige sker den 9 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande företagare. NyföretagarCentrums program riktar sig till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 550 - 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mer information, kontakta:

Angelica Falk, verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Skellefteå, tel 072-389 11 18

Liselotte Bruse, Årets mentor Nya Företag, mobil 070- 202 29 26

 Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick mer än 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter