2018-11-08 10:10Pressmeddelande

Årets Mentor Nya Företag har utsetts i Västra Götaland. Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande!

Björn Brandt har utsetts till Årets Mentor 2018 i Västra Götalands län.  – Jag har fått mycket bättre förståelse för hur man hanterar personalfrågor, säger Björn Brandts adept Niklas Dahlquist.

"Med stort hjärta erbjuder han sin expertis och en tung ryggsäck av erfarenheter"

Årets mentor i kategorin Nya företag är Björn Brandt, som under många år varit VD för Bröderna Brandt Bilaktiebolag. - Han har sporrat mig med strategiska råd och fått mig att se annorlunda på hög- och lågperioder. Stort fokus har legat på att diskutera ledarskap och nyanställningar likväl som utbildning för redan befintlig personal, säger adepten Niklas Dahlquist, som 2015 efter en längre periods sjukskrivning för utbrändhet beslöt sig att starta eget. 2,5 år senare siktar han på att omsätta strax över 3 miljoner i sitt företag Dahlquist E-handelskonsultation och är glad att han tog steget och trotsade de som sade att han snart skulle vara sjukskriven igen. - Björn har varit generös med sina erfarenheter från personalfrågor, och under hela mentorskapet väldigt engagerad. Han har förstått var jag kommer ifrån och vi har tillsammans arbetat mot att företaget skall drivas på ett hållbart sätt även för mig som person. Han har utmanat mitt tänkande kring vilka uppgifter som jag kan välja bort och låta någon annan göra, säger Niklas.

Juryns motivering till utmärkelsen av Björn Brandt:

Björn Brandt har med stort engagemang och kunskap, och genom att generöst dela med sig av nätverk och erfarenheter,  hjälpt till att utveckla Niklas Dahlquist med Dahlquists E-handelskonsultation. Genom stöttning och mentorskap har företaget tagit utvecklingssteg. På ett pragmatiskt vis och med ett stort hjärta har han hjälpt till att stärka sin adepts kompetenser som företagare och fått honom att fokusera och utvecklas som ledare.

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor i Sverige sker den 9 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande företagare. NyföretagarCentrums program riktar sig till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 550 - 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet. Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 6 000 mentorpar startats.

Mer information, kontakta:

Petra Arlebo, verksamhetsledare NyföretagarCentrum Väst, tel 070 735 25 68

Björn Brandt, Årets mentor Nya företag, mobil 076 842 85 00


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick mer än 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck