2017-10-05 09:00Pressmeddelande

Årets Mentor i Skåne län utsedd! Mentorskap kan avgöra ett lyckat företagande!

null

Christian Karlsson har utsetts till årets mentor i Skåne i kategorin Nya företag och till årets mentor i kategorin tillväxtföretag har utsetts Anders Janson. De båda utsågs under onsdagen vid en ceremoni på High Court i Malmö och prisutdelare var landshövding Anneli Hulthén. – Vi planerar att ha 100 anställda innan årsslutet, säger Christian Karlssons adept Michael Ghasri. – Han har hjälpt oss att våga ta tag i problemen, säger Anders Jansons adept Ingrid Sandström. "Jag har f

Christian Karlsson har utsetts till årets mentor i Skåne i kategorin Nya företag och till årets mentor i kategorin tillväxtföretag har utsetts Anders Janson. De båda utsågs under onsdagen vid en ceremoni på High Court i Malmö och prisutdelare var landshövding Anneli Hulthén. – Vi planerar att ha 100 anställda innan årsslutet, säger Christian Karlssons adept Michael Ghasri. – Han har hjälpt oss att våga ta tag i problemen, säger Anders Jansons adept Ingrid Sandström. 

"Jag har fått en tydlig ledarroll"

Årets mentor i kategorin nya företag är Christian Karlsson, delägare i advokatbyrån Vici i Lund. – Han är glad och positiv, har stor empati och omsorg och har varit tillgänglig oavsett vilken tid på dygnet. Han är one of the kind, säger adepten Michael Ghasri, som driver företaget Kurera Omsorg i Lund. Företaget har vuxit till en koncern med fyra företag inom vård och omsorg och ett fastighetsbolag med 55 anställda och en beräknad omsättning om 25 mkr. - Jag har fått en tydlig ledarroll och byggt rutiner som klarar dagsläget och framtiden. Och fått hjälp att tänka strategiskt om bolagsstruktur, kapitalanskaffning och ägarförhållanden. Vi planerar att ha 100 anställda innan årsslutet, säger adepten.

"Jag har vågat tagit steget att bli VD"

Årets mentor i kategorin tillväxtföretag är Anders Janson, som har en bakgrund från bl.a. bokförlag och distanshandel. Han har haft många roller såsom marknadschef, divisionschef och VD samt drivit ett eget konsultföretag. - Med ett stort engagemang har min mentor lärt oss att planera, informera och prioritera. Det har hjälpt oss att hitta "flaskhalsar" och framförallt att våga ta tag i problemen, säger adepten Ingrid Sandström, som driver familjeföretaget Krohns Svetsningsverkstad i Örkelljunga. Det är en svetsnings- och mekanisk verkstad, som tillverkar kundanpassade lösningar i stål, rostfritt och aluminium. Företaget har en omsättning om 17 mkr och 14 anställda.– Jag har stärkts i min roll som ägare och det har gjort att jag tagit steget att bli VD. I slutändan är det lönsamheten som ska öka och att arbetsplatsen blir ännu mer attraktiv för både personal och kunder, säger hon.

Prisutdelningarna

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentorer inom de båda kategorierna ”Nya företag” och ”Tillväxtföretag” i Sverige sker den 10 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets Mentor delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag och nya företag. Genom organisationerna får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.000 -1.500 mentorpar i Almis och NyföretagarCentrums olika mentorprogram över hela landet.

Mer information, kontakta:

Bo Wendt, NyföretagarCentrum Lund, mobil 0733-162573

Christian Karlsson, Årets mentor nya företag, mobil 0732- 042340

Kristin Teleman, affärsrådgivare Almi Skåne, mobil 070 733 08 77

Anders Janson, Årets mentor tillväxtföretag, mobil 070 818 62 82

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2016 fick nära 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2016 fick nära 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman