2022-10-07 10:00Pressmeddelande

NyföretagarCentrum och Almi Nord har utsett Årets Mentor i Norrbottens län. Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande!

Årets Mentor Nya Företag Reidun Holstad Johansson tillsammans med adepten Frida Ekeström och Anna Engström och Monica Wikström - JohanssonÅrets Mentor Nya Företag Reidun Holstad Johansson tillsammans med adepten Frida Ekeström och Anna Engström och Monica Wikström - Johansson

Reidun Holstad Johansson, Luelå Basket och Reidun Relations, och Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var tillförordnat länsråd Katarina Ljunggren

- Reidun har i rollen som mentor skapat förutsättningar för mitt företags fortsatta utveckling genom att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda relationer - och inte minst stärkt mig i min roll som företagare, summerar Frida Ekeström, adept i Nyföretagarcentrums mentorprogram 2021/2022 och Vd för Ekeström Consulting AB.

– En mentors styrka är att mentorn kan distansera sig och se den stora bilden i stället för de små pusselbitarna och dessutom saknar den känslomässiga anknytningen till bolaget, som ibland gör det svårare att göra rätt lägesanalys, säger Jimmy Eriksson, Vd för adeptbolaget Anläggningsmetodik Sverige AB.

Årets mentor 2022 i Norrbotten
Till Årets Mentor Nya Företag har utsetts Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relations och Årets Mentor Växa har Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB utsetts.

Vinnarna utsågs i hård konkurrens i final tillsammans med  Samuel Lundqvist,  Lundqvist Trävaru AB samt Monica Helin, aMHigo AB, i kategorin Mentor Nya Företag, och
Simon Wanler, Bastard Burgers och Irene Alvarsdotter, Certo AB i kategorin Mentor Växa.

Årets Mentor Nya Företag – Reidun Holstad Johansson
Vinnaren av Årets Mentor Nya Företag 2022 Reidun Holstad Johansson har en diger erfarenhet av att bygga affärsrelationer och att arbeta med kommunikation i säljande roller. Mentorsrelationen inleddes under hösten 2021 då Reidun kom in som mentor för Frida Ekeström som driver bolaget Ekeström Consulting AB. Ekeström Consulting jobbar med projektledning inom industrin, regionala utvecklingsuppdrag och utbildning.

Adepten för Årets Mentor Nya företag: "Mentorn var ett stort stöd i utmanande uppstarten – mitt under brinnande pandemi"
Reidun Holstad Johanssons adept Frida Ekeström startade företaget Ekeström Consulting AB under 2020, mitt under pågående coronapandemi. Frida berättar att stödet från mentorn har varit viktigt under denna tid när kundmöten och vägar till uppdrag var en utmaning, en period som även skapade viss osäkerhet i Fridas roll som ny företagare. Med Reiduns stöd analyserades bolagets inriktning och nuläge, plan och mål framåt sattes och följdes upp vid gemensamma träffar.

Frida är civilekonom och har tidigare jobbat inom industrin, tex på LKAB, Northland och ÅF men också för Swedish Lapland Visitors Board, regionens företrädare inom besöksnäringen. ”- När jag under pandemin blev arbetslös var det nästan som en självklarhet att jag skulle starta eget. Frågan var bara inom vad? Och skulle jag våga?” berättar Frida.

Frida beskriver Reidun som en väldigt lyckad matchning i en person som stärkt Frida i rollen som egen företagare, bjudit på sina egna erfarenheter, nätverk, bra tips och konkreta fakta kring exempelvis försäljning. ”- Tron på mig själv har stärkts, tack vare Reidun har jag vågat ta säljsamtalen jag annars inte skulle ha tagit och Reidun har verkligen funnits där när jag behövt. Hon har överträffat mina förväntningar av mentorns roll”, avslutar Frida.

Juryns motivering Årets Mentor Nya Företag
"Årets Mentor Nya Företag, Reidun Holstad Johansson, har genom ett djupt engagemang för sin adept bjudit på egna erfarenheter, förmedlat goda kontakter och konkreta fakta. Reidun har rustat sin adept med gyllene kunskap, utmanat adepten för att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda affärsrelationer. I sin roll som mentor har Reidun på ett föredömligt sätt, med hög tillgänglighet, stärkt adeptens förmåga, kunskap och självsäkerhet i rollen som företagsledare i Norrbotten."

Motivering Årets Mentor Växa - Elisabeth Folkesdotter Pekkari
Vinnaren av Årets Mentor Växa 2022 har en diger erfarenhet av organisationsutveckling och chefskap. Hon är en nyfiken, engagerad person som både brinner för att åstadkomma förändringar – vilket smittar av sig – och delar med sig av sina personliga erfarenheter. Mentorn har på ett metodiskt och träffsäkert sätt kommit med nyttiga och bitvis jobbiga inspel för adeptens verksamhet. Hon har bidragit till att lyfta blicken och se verksamheten från ett större perspektiv.

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Elisabeth Folkesdotter Pekkari. Elisabeth är verksam inom företagsutveckling, organisationsstruktur och styrelsearbete.

Adepten för årets mentor växa: ”Vi har satt organisationen för fortsatt arbete och utveckling”
Mentorskapsrelationen inleddes under våren 2021 då Elisabeth Folkesdotter Pekkari kom in som mentor för adeptbolaget Anläggningsmetodik och entreprenörerna Jimmy Eriksson och Tommy Wallin. Bolaget erbjuder tekniska konsulttjänster inom projekt- & byggledning, projektering inom Mark, Gata & VA-teknik samt erbjuder beställarstöd inom infrastrukturplanering.

Jimmy berättar: ”Under mentoråret har vi, för vår växande organisation, anställt två enhetschefer och satt organisationen för fortsatt arbete och utveckling inom vår projekterande verksamhet. Vi känner idag att vi har ett klockrent team, vilket har medfört att jag och Tommy har kunnat fokusera mer på våra nya roller inom bolaget. Vi har fått en mycket större tydlighet i vårt interna arbete vilket även lett till att vi blivit tydligare gentemot våra kunder. Vi har även investerat i nyexaminerade personer under pandemitiden – rekryteringar som vi nu ser bär frukt.

Om mentorprogrammen
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag sker i samband med Nyföretagarhjälpens livesändning 23 nov. 
Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet, driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.
Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 000 mentorpar startats.

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag.

För mer information, kontakta:
Anna Engström, Verksamhetsledare Nyföretagarcentrum Nord, mobil 070-525 26 82
Reidun Holstad Johansson, Årets Mentor Nya Företag i Norrbotten, mobil 070-223 56 18

Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05
Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-13 13 604

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter