2020-12-16 11:30Pressmeddelande

Liselotte Bruse är Årets Mentor Nya Företag 2020! Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande.

Bilden visar nyss utsedda Årets Mentor Nya Företag 2020 Liselotte Bruse, Balanserad Utveckling och hennes adept David Hallberg, Led Light i Skellefteå.Bilden visar nyss utsedda Årets Mentor Nya Företag 2020 Liselotte Bruse, Balanserad Utveckling och hennes adept David Hallberg, Led Light i Skellefteå.

NyföretagarCentrum Sverige har utsett Årets Mentor Nya Företag 2020!

”Hon såg mitt företag och dess möjligheter med andra ögon och fick mig att våga satsa”

Årets Mentor Nya Företag 2020 i Sverige har tillkännagetts. Vinnaren är Liselotte Bruse, mentor i NyföretagarCentrum Skellefteås mentorprogram under många år.  – Min verksamhet har vuxit fort på kort tid och det har känts tryggt att kunna bolla med Liselotte, säger adepten David Hallberg. – Genom utmärkelsen av Årets Mentor så vill vi hylla alla våra fantastiska mentorer vars ideella insatser är ett värdefullt bidrag till våra nyföretagare. En viktig hjälp när du startar eller utvecklar ditt företag, säger Therese Käck, nationellt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige. Priset delades ut i Nyföretagarcentrums livesändning 16/12.

“Det handlar väldigt mycket om att förstå personen man har framför sig och vad som driver den personen. Det gör jag bäst genom att lyssna och ställa frågor."

Liselotte Bruse har lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling både som entreprenör, rådgivare och chef inom tjänstesektorn. Idag driver hon Balanserad 3.0 AB, ett växande konsultföretag som medverkar till utveckling och tillväxt lokalt och regionalt. I Balanserad erbjuder hon och kollegorna tjänster inom affärsutveckling, finansiering och branschutveckling till både små och stora företag samt offentlig sektor.

Liselotte och David har mötts löpande under ett år i mentorprogrammet och i ett skede där företaget utvecklades väldigt fort var det viktigt att ringa in hur visionen för framtiden ser ut, beskriver Liselotte. Detta för att ha ett mål och en riktning att jobba mot. Hon lyfter också betydelsen av att förstå vad som driver entreprenören så att man kan stötta, utmana och pusha på ett sätt som passar just den personen. Resonerar man tillsammans, så kommer oftast de bästa lösningarna från entreprenören själv.

"Med all sin erfarenhet och kunskap har hon hjälpt mig att nå mina mål och drömmar"

David Hallberg hade tidigare kört lastbil och hade ingen tidigare erfarenhet av företagande när han startade Led Light i Skellefteå (ProLed). “Liselotte har varit ett otroligt bra och viktigt bollplank för mig. Verksamheten har på kort tid vuxit så fort och det hade varit tufft att klara alla uppgifter utan någon att bolla med.” Led Light är ett företag som arbetar med försäljning och montering av ledbelysning till fordon och man har också en webshop där de säljer belysning till hem, fordon och offentliga miljöer. Man utför också energiberäkningar för lokaler och fastigheter.

David startade som enskild firma hemma i garaget men har vuxit snabbt och i samband med flytt till egna lokaler 2018 så sade han upp sig från jobbet där han varit tjänstledig men anställde också sin första anställda. 2020 har det blivit ytterligare anställda och större lokaler. 

David säger att tack vare mentorskapet så har han blivit mer strategisk och bättre på att planera sina dagar. Utmaningar som han tog med sig in i mentorskapet som han idag känner att han hanterar bättre var dels arbetsgivaransvaret, men också att släppa på sitt kontrollbehov och börja delegera så han hinner med det han ska på dagarna. "Tidigare jobbade jag nästan varje kväll för att hinna med allt. Nu låter jag mina anställda ta mera ansvar och sköta mer uppgifter." berättar David.

“Jag har lärt mig så mycket under året med Liselotte, framförallt att våga släppa på ansvar till mina anställda. Jag ser en klar ökning av omsättning och jobb så jag är övertygad om att vi kommer anställa fler inom kort. anställda. Liselotte har även hjälpt mig att sätta upp mål och värdeord för företaget som jag och mina anställda jobbar efter.”

Juryns motivering till utmärkelsen av Liselotte Bruse:

Med stor generositet och starkt engagemang har Liselotte Bruse i NyföretagarCentrum Sveriges Mentorprogram stöttat nyföretagaren och adepten David Hallberg med företaget Led Light i Skellefteå AB. Med skarpa ögon och gedigen företagserfarenhet har Liselotte Bruse medverkat till att vägleda företaget vidare med strategisk utveckling för fortsatt tillväxt.

En värdig vinnare av Årets Mentor 2020!

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Utnämningen av Årets Mentor Nya Företag 2020 tillkännagavs i en livesändning 16 december då även Årets Nyföretagare och Årets Unga Nyföretagare utsågs.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket, på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 8 000 mentorpar startats.

För ytterligare information:

Liselotte Bruse, Årets Mentor Nya företag, mobil 070 202 29 26

David Hallberg, adept till Liselotte Bruse, mobil 070 227 33 50

Marianne Näsström, mentorhandledare NyföretagarCentrum Skellefteå, 070 515 80 95

Therese Käck, nationell ansvarig Mentor Eget Företag, NyföretagarCentrum Sverige, mobil 070 678 79 57

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 500 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter