2021-11-11 10:45Pressmeddelande

Caxton Njuki blev Årets Mentor Nya Företag i Sverige. Mentorskap har varit avgörande för ett lyckat företagande i dubbel bemärkelse!

Caxton Njuki, Årets Mentor 2021 med adepten Jessika SillanpääCaxton Njuki, Årets Mentor 2021 med adepten Jessika Sillanpää

NyföretagarCentrum Sverige har utsett Årets Mentor Nya Företag 2021!

 "Han fick mig att gå från att VILJA göra skillnad till att GÖRA skillnad på riktigt!"

Nu har Årets Mentor Nya Företag 2021 i Sverige tillkännagetts. Årets Mentor är Caxton Njuki som deltagit som mentor i mentorprogrammet hos NyföretagarCentrum Östra Sörmland.  – Han har ett engagemang som går above and beyond, för mig och för alla som kommer i hans väg, lyfter adepten Jessika Sillanpää. – Runt om i landet görs fantastiska insatser av våra ideella mentorer vilket är en värdefull hjälp för våra nyföretagare. Utmärkelsen Årets Mentor är ett sätt att lyfta och hylla alla dessa hundratals mentorer som ger av sin tid, sin kunskap och erfarenhet, säger Therese Käck, nationallt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige.

  "Han förstår verkligen hur det är och vad som krävs. En förebild som gjort resan själv" 

Årets Mentor 2010 hette Catarina Hagstrand som då drev Oxelösunds båtvarv och som nominerades av sin adept Caxton Njuki. En cirkel som sluts när han nu själv blir Årets Mentor. - Idag 10 år senare kan jag titta tillbaka och säga att det Catarina gjorde för mig gjorde verkligen skillnad. Utan henne skulle jag inte nått den framgång som jag gjort i mitt företagande, betonar Caxton.

Sedan 2009 driver Caxton företaget Caxton Sports Management, där han erbjuder sina tjänster som föreläsare, moderator, konferencier men framförallt så upptar coachande en stor del av hans företagande. Med en bakgrund som idrottsman är coachning inom idrott, främst då tennis, specialiteten, men han coachar även politiker, medarbetare inom företag osv. En fantastisk inspiratör och förebild som ger generöst av sin kunskap, sina erfarenheter och sin tid till människor han möter. Inte bara mentor vid ett flertal tillfällen, han sitter i NyföretagarCentrum Östra Sörmlands styrelse och är engagerad i ett antal andra organisationer. Varje år deltar han som rådgivare för gymnasieelever som driver UF-företag. Alltid engagerad, alltid intresserad. För Caxton är hans och företagets plattformar utrymme för att lyfta andra personer och förebilder lika ofta som hans egna bedrifter.  Man märker att Caxton älskar att arbeta med och ihop med människor. Hans engagemang går verkligen above and beyond - för mig och för alla andra!,säger Jessika.

Jessikasstory erbjuder i företaget föreläsningar och workshops bl a med hjälp av dans. Och allt tar sin grund i just Jessikas story. 19 år gammal nybakad student från Fryshusets gymnasium där hon gått danslinjen. Framtiden såg ljus ut, hon deltog i the Voice Streetdance Team, hon belv antagen till en högre utbildning inom dans och turnerade världen runt och deltog i olika tävlingar. Då hände det fasansfulla som vände allt upp och ner. Hennes pappa blev dömd till fängelse pga mordförsök på Jessikas mamma. Sen följde ett antal år med en splittrad familj, ansvar för pappans ekonomi och total bortprioritering av sina egna drömmar, av sin egen hälsa. Tack och lov fanns dock dansen. Med sina erfarenheter hjälper hon nu andra ungdomar och unga vuxna som varit med om liknande erfarenheter. Hon får också kontakt med mammor som vill hjälpa sina barn som sitter inne. - Med mitt företag, min plattform kan jag hjälpa till och sätta ord på känslorna och höja rösten åt andra, säger Jessika.

 - Caxton har varit ett enormt stöd under starten. Att starta företag är ju en utmaning, att göra det under en pandemi hade kunnat göra det ännu svårare. Mina mål, min passion och min drivkraft kombinerat med Caxtons driv, lösningsförmåga och kreativitet gjorde att jag inte såg pandemin som ett hinder. Jag hade ju ingen aning om vad som krävs för att driva företag, men det är så tryggt med honom där bakom. Han peppar och stöttar, han pushar och han delar glädje och utmaningar med mig. Och väldigt ofta så fick man tips om bra personer att kontakta. Resan har blivit så mycket tryggare med hjälp av honom. Nu känner jag att världen står öppen och det finns inga gränser för hur långt jag kan nå. Nästa plan för mig är att skapa utbildningsmaterial och kurser och paketera för att kunna sälja in bl a till skolor.

Juryns motivering till utmärkelsen av Caxton Njuki:

Genom ett djupt engagemang, ett aldrig sinande stöd, genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och kontakter, har adepten gått från att VILJA göra skillnad till att GÖRA skillnad på riktigt. Hon har stärkts som person och som företagare och företaget är redo för att ta steget till den nationella och globala scenen. 
Med en blandning av utmanande frågor, vägledande råd likväl som att dela framgångar och glädje så har adepten hittat lösningar på företagets utmaningar och hon själv har fått en förebild och en vän för livet.
 
Årets Mentor Nya Företag 2021 är Caxton Njuki!

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag ägde rum vid den digitala mässan 11 november.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som driver mentorprogram för blivande och nya företagare finansierat av Tillväxtverket, på uppdrag av Näringsdepartmenetet. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 8 500 mentorpar startats.

För ytterligare information:

Caxton Njuki, Årets Mentor Nya Företag, 073 - 992 63 26

Therese Käck, nationell projektledare, NyföretagarCentrum Sverige, mobil 070 678 79 57Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter