2020-10-05 10:01Pressmeddelande

Årets Mentor utsedd i region Norrbotten. Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande!

Camilla Sehlin Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, Sabrina Suikki (adept) ikki Advise AB, Majvor Müller (Årets Mentor Nya Företag) PUF Förlag & Consulting AB och Norrbottens läns landshövding Björn O NilssonCamilla Sehlin Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, Sabrina Suikki (adept) ikki Advise AB, Majvor Müller (Årets Mentor Nya Företag) PUF Förlag & Consulting AB och Norrbottens läns landshövding Björn O Nilsson

NyföretagarCentrum Nord utsåg Årets Mentorer tillsammans med Almi i Norrbotten:

”Delat med sig av företagarroll och erfarenheter”

Majvor Müller och Annika Högström har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under måndagen och prisutdelare var landshövding Björn O. Nilsson.  – Jag fick allt jag önskat och mycket mer i min mentor Majvor Müller, summerar Majvors adept Sabrina Suikki sitt mentorår. – Hon har gett oss perspektiv utifrån på att se företagandet på en annan nivå, säger Annikas adept Magnus Forsberg.

”Mentorskapet har stärkt mig både som person och som kvinnlig entreprenör”

Med en gedigen utbildning och 10 års arbetslivserfarenhet från både Sverige och internationellt var det dags för adepten Sabrina Suikki att starta eget. Idag driver hon företag ikki Advise AB som erbjuder strategisk och juridisk rådgivning, samt styrelsestöd. Rådgivningen erbjuds på såväl svenska och engelska som på finska och franska.

- Genom min kontakt med NyföretagarCentrum Nord fick jag möjlighet att ansöka om en personlig mentor i och med uppstarten av mitt företag. Jag önskade en mentor som kunde vara ett bra bollplank och som bland annat hade erfarenhet av affärskonsultverksamhet, styrelsearbete och olika pris- och affärsmodeller. Jag fick allt det och mycket mer i min mentor Majvor Müller. Min mentor är dessutom en ytterst energigivande inspiratör och en stor förebild med starkt engagemang för kvinnors företagande. Mentorskapet har stärkt mig både som person och kvinnlig entreprenör - att våga ta för mig, tänka stort och nytt, samt att det gett mig konkreta verktyg och nya tankesätt att utveckla mitt företag vidare, berättar Sabrina Suikki på ikki Advise.

Årets Mentor Majvor Müller driver PUF-förlag och Consulting AB. Hon är entreprenör, författare och styrelseproffs med gedigen erfarenhet inom bland annat strategi, ledarskap, företagande och näringslivsutveckling.

Juryns motivering Årets Mentor Nya Företag:

Årets mentor Nya Företag har med sin erfarenhet, lyhördhet och drivkraft stärkt sin adept både som person och som företagare. Mentorskapet har lett till en konkretiserad företagsvision, ett utvecklat säljarbete samt har underlättat uppstarten av adeptens företag. Mentorn har även haft en viktig roll som energigivande inspiratör och förebild med ett starkt engagemang för kvinnors företagande.

”Hon har lyft oss från det vardagliga till att fundera och bearbeta med strategiska frågor”

Annika Högström är idag ägare av Läkarjouren i Luleå men lägger stor del av sin tid även på engagemang av andra åtaganden. Adepten Magnus Forsberg pekar på hur engagerad och kunnig hans mentor är.  – Annika delar med sig helhjärtat och generöst av både hennes egen personlighet, hennes roll som företagare och alla de erfarenheter hon tagit del av, säger adepten.

Annika blev även Årets Mentor i Norrbotten 2016 och har hjälpt fler adepter under deras tillväxtresor.

”Hon har gett oss ett strukturerat tänk”

Adepten är VD i Golvteknik i Luleå AB, ett fullserviceföretag inom golv, där de huvudsakliga verksamhetsområdena är flytspackling, golvläggning och plattsättning, samt även byggentreprenader i olika omfattning.

Företaget har under Annikas år som mentor sett en tillväxtökning, varav en stor del kan kopplas till de erfarenheter adeptbolaget fått ta del av. - Annika har skapat en struktur, medvetenhet och framförallt ett sinne att förstå rollen med att vara ägare och ledning i företaget. Annika skapade insikt i processens kedja och visade på struktur för att bena ut detaljer i vad som kommer bli viktigt i både beställningsprocessen men även interna detaljer. Hon visade öppenhjärtigt hur de gått tillväga på Läkarjouren för att tydliggöra metodiken. Vi har utifrån detta kunna sätta vår egen process för att så småningom kunna ta tag i detaljer för att skapa en bättre helhet inom företaget, berättar man från adeptbolaget Golvteknik.

Juryns motivering Årets Mentor Växa:

Årets mentor har, genom lyhördhet gentemot var och en av adepterna och deras roller i adept-bolaget, guidat trion till ett utvecklat ledarskap genom att bidra med sina personliga erfarenheter som företagsledare och styrelseledamot. Mentorn har bidragit med en förståelse av ägar- och ledarrollen samt stärkt adepterna i strategisk kundhantering. På ett tryggt, engagerande och strukturerat sätt har mentorn delgett sin kunskap och sina insikter från processtyrning och utveckling. Som ett resultat av mentoråret har utvecklade verksamhetssystem implementerats och bolaget uppvisar en tydlig positiv tillväxt-utveckling

Om prisutdelningarna och mentorprogrammet

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag sker i samband med NyföretagarCentrums mässa Eget Företag som i år sker digitalt 8 - 9 december. Prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag blir den 9 december.

Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som i samarbete med Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartmenetet driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 7 500 mentorpar startats.

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Mer information, kontakta:

Camilla Sehlin, Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, mobil 070-319 92 33

Majvor Müller, Årets Mentor Nya Företag i Norrbotten, mobil 070-325 43 43

Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05

Annika Högström, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-546 35 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter