2022-11-23 17:28Pressmeddelande

Reidun Holstad Johansson är Årets Mentor 2022. Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande.

Adept Frida Ekström, Årets Mentor 2022 Reidun Holstad Johansson och verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord Anna EngströmAdept Frida Ekström, Årets Mentor 2022 Reidun Holstad Johansson och verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord Anna Engström

NyföretagarCentrum Sverige har utsett Årets Mentor Nya Företag 2022!

 "Vårt mentorskap har inneburit att idag vågar jag ta säljsamtalen jag annars inte skulle gjort!

Årets Mentor Nya Företag 2022 i Sverige har tillkännagetts. Reidun Holstad Johansson, säljansvarig hos Luleå Basket och ägare av Reidun Relations utsågs i NyföretagarCentrums livesändning till Årets Mentor 2022. Hon har i NyföretagarCentrum Nords mentorprogram varit mentor åt adepten Frida Ekeström, Ekeström Consulting.  – Hon har överträffat alla mina förväntningar av mentorns roll och alltid funnits där för mig när det behövts, lyfter adepten Frida Ekeström.  Våra mentorer är betydelsefulla och skapar förutsättningar på riktigt för våra nya företagare i Norrbotten. Det är med stolthet som vi tar del av att Reidun, så väl förtjänt, nominerats till Sverigefinal, säger Anna Engström, Verksamhetschef vid Nyföretagarcentrum Nord. – Varje år får nyföretagare runt om i landet värdefull hjälp och stöd genom mentorprogrammet. Att utse Årets Mentor är för oss ett sätt att lyfta och hylla de fantastiska insatser som görs av hundratals ideella mentorer landet runt, säger Therese Käck, nationellt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige

  "Mentorskapet har varit utvecklande för adepten och för mig själv"
Reidun Holstad Johansson har genom åren byggt upp stor erfarenhet av att bygga affärsrelationer och kommunikation i säljande roller. Hon arbetar aktivt med att skapa relationer i olika nätverk i Luleå något som kommer hennes adepter till del i mentorprogrammet. Hon brinner för att utveckla andra människor och för sälj som ämne. Engagerat delar Reidun generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

- Det är otroligt givande att vara mentor men också att vara en del i programmet, säger Reidun. De människor man träffar och de relationer som inleds är givande och väldigt lärorikt och utvecklande också för mig som mentor. Frida, Reiduns adept: - Hon finns alltid där när man behöver det och mitt självförtroende har stärkts i arbetet med Reidun. 

Frida Ekeström startade Ekeström Consulting mitt inom brinnande pandemi. Hon erbjuder i sitt företag projektledning inom industrin, regionala utvecklingsuppdrag och utbildning. - I företaget gör jag mycket av det som jag arbetade med innan jag under pandemin blev arbetslös, säger Frida. Hon är civilekonom i grunden och har t ex jobbat på LKAB, Northland men också Swedish Lapland Visitors Board. 

 - Reidun har varit ett enormt stöd under starten. Att starta företag är ju en utmaning, att göra det under en pandemi hade kunnat göra det ännu svårare, också för att kundmöten och vägar till uppdrag blev ännu mer utmanande och något som skapade osäkerhet. Reidun som mentor hjälpte till att ge en ordentlig grund för framtiden. Bolagets inriktning analyserades och nuläge, plan och mål stakades ut för att sedan följas upp vid möten. - Resan har blivit mycket tryggare mycket tack vare Reiduns sätt att konkretisera med t ex mingelskola och säljträning inför mina möten. Att arbeta med “drömkunden” och att inte sälja mina tjänster för billigt! Idag vågar jag säga nej när jag känner att uppdraget kanske inte passar mig. Peppningen och stödet från Reidun har verkligen hjälpt till att stärka tron på mig själv och idag ser jag utmaningarna som inspirerande och kul! 

Juryns motivering till utmärkelsen av Reidun Holstad Johansson:

Genom ett djupt engagemang, stöd och vägledning, genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk, har adepten fått en blomstrande uppstart i en osäker tid. Hon har stärkts som person och som företagare och företaget har en stabil grund att utvecklas från. Med en blandning av utmanande frågor, vägledande råd och konkreta övningar, men också genom att dela framgångar och glädje, så har adepten gått från osäker nyföretagare till att se utmaningar som positivt och inspirerande.

Om prisutdelningen och mentorprogrammet
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag skedde i samarbete med Nyföretagarhjälpens livesändning 23 nov. Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket, driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet. Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 000 mentorpar startats.

För ytterligare information:
Reidun Holstad Johansson, Årets Mentor Nya Företag Sverige, mobil 070-223 56 18
Anna Engström, verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord, mobil 070- 525 26 82
Therese Käck, nationell projektledare, NyföretagarCentrum Sverige, mobil 070 678 79 57

 Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman
Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter