2022-11-18 08:00Pressmeddelande

Mats Hansen utsedd till Årets Mentor Nya Företag i Västernorrland!

 Lars Sörling, ordf NyföretagarCentrum, adept Fredrik Linde, ForestOmni, Gunilla Österholm, verksamhetsledare , Årets Mentor Nya Föreag Mats Hansen och Per Dahlquist, mentorhandledare Lars Sörling, ordf NyföretagarCentrum, adept Fredrik Linde, ForestOmni, Gunilla Österholm, verksamhetsledare , Årets Mentor Nya Föreag Mats Hansen och Per Dahlquist, mentorhandledare

NyföretagarCentrum har utsett Årets mentor i Västernorrland: 

Mats Hansen utsedd till Årets Mentor Nya Företag 

  - Tack vare våra diskussioner så har jag blivit mer strategisk t ex när det gäller att bygga goda relationer med kollegor i branschen, säger Fredrik Linde, Mats adept. Utmärkelsen Årets Mentor visar betydelsen av att få en mentor som bollplank för entreprenören och hens företag, säger Lars Sörling, ordförande för NyföretagarCentrum Sundsvall Timrå Härnösand.

Mats Hansen
är mentor i NyföretagarCentrums program sedan många år. Han har lång och gedigen erfarenhet av företagande och ekonomi från både privat och offentlig sektor, men arbetar idag som ekonomichef på Hotell Baltic/ Sleepingfox Hotel Group. Hans breda erfarenheter och kunskaper med allt från affärsutveckling, strategi, organisationsutveckling och styrelsearbete har under åren kommit till stor nytta för både kunder och för adepterna.

Fredrik Linde, ForestOmni och Advanced Cognitive Systems, är adepten som nominerade Mats. Fredrik fick idén till ForestOmni när han jobbade som it-konsult och byggde datorsystem för skogsbolag.  Han såg behovet av att kunna dela data mellan olika aktörer inom branschen men på ett kontrollerat sätt. Detta blev grunden till ForestOmni som är en samarbetsplattform där entreprenörer, skogsägare och sågverk kan dela data mellan sig, men samtidigt välja vad och till vem. Ett stödsystem för aktörer inom skogsbruk från start till mål. Under mentorskapet har ett bolag blivit två och idag erbjuder Fredrik konsulttjänster i företaget Advanced Cognitive Systems medan samarbetsplattformen sköts inom ForestOmni. Det har gått fantastiskt bra under uppstarten och en mängd nya möjligheter har öppnats upp. - Det har varit en fantastisk möjlighet att kunna bolla sina frågor och utmaningar med Mats. Med hans vägledning och stöd blev jag hjälpt att finna svaren på mina frågor. Våra diskussioner har gjort att jag utvecklat mitt sätt att se de breda perspektiven och jag har utvecklats både som person och som företagare. Något som jag verkligen haft nytta av är hur Mats lyft fram vikten av nätverk och att bygga samarbete. Något som verkligen varit till nytta för mig!

Juryns motivering av Nyföretagarcentrum till utmärkelsen av Mats Hansen:
Årets mentor Nya Företag Mats Hansen har genom stort engagemang, stöttning och utvecklande frågor funnits där som ett viktigt stöd och ett bollplank för sin adept. Han har generöst delat med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk. Med hjälp av Mats stöd har adepten utvecklats som person och som företagare, med ett ökat strategiskt tänk är vägen framåt rakare och tydligare och Fredrik tryggare i rollen som företagare.

Om mentorprogrammet
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag sker i samband med Nyföretagarhjälpens livesändning 23 nov.  Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet, driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.
Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 000 mentorpar startats.

För mer information, kontakta:  
Per Dahlquist, mentorhandledare, NyföretagarCentrum Sundsvall Timrå Härnösand, mobil 070-585 39 29
Mats Hansen, Årets Mentor Nya Företag, mobil 070 – 629 26 59


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter