2023-10-27 11:30Pressmeddelande

NyföretagarCentrum och Almi utser Årets Mentorer i Norrbottens län!

Från vänster till höger: Fredric Genberg, Vd Almi Nord, verksamhetsansvarig Anna Engström, NyföretagarCentrum Nord, vinnare Årets Mentor Starta Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden, nominerande adept Sofia Larsson, Peace Love Joy, Annel...Från vänster till höger: Fredric Genberg, Vd Almi Nord, verksamhetsansvarig Anna Engström, NyföretagarCentrum Nord, vinnare Årets Mentor Starta Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden, nominerande adept Sofia Larsson, Peace Love Joy, Annel...

Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden Ab, och Nicklas Wikström, Oh My Interactive, har utsetts till årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var landshövding Lotta Finstorp.

– Min mentor har varit ett fantastiskt stöd för att utveckla mitt företag. Tack vare mentorskapet har jag fått hjälp att prioritera, avancera och ta välgrundade beslut för att bygga ett hållbart företag och att vara hållbar som företagare, säger Sofia Larsson, grundare av adeptbolaget Peace Love Joy, som jobbar både digitalt och lokalt för hälsa och välmående.

– Jag har fått hjälp att växa strukturerat och att säkerställa att vi håller kvaliteten i alla led i bolaget, säger Anneli Selberg, grundare av adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå AB.

Årets mentor 2023 i Norrbotten län
Till Årets Mentor Nya Företag  har Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB utsetts, och Årets Mentor Växa är Nicklas Wikström, Oh My Interactive. 

Motivering Årets Mentor Nya Företag
Vinnaren av Årets Mentor Nya Företag har på ett strukturerat sätt stöttat sin adept för att tydliggöra visioner, realisera hållbara affärer och att skapa balans i privatliv och företagande. Tack vare mentorns hjälp har adepten utvecklat trygghet, säkerhet och professionalitet i sin roll som företagare, med konkret stöd i att få rätt saker gjorda och att ta betalt. Årets mentor Nya Företag har på ett föredömligt sätt, med en hög grad av professionalism, lugn och säkerhet bidragit till att utveckla en god grund i adeptens företag, stärka adeptens möjligheter att växla upp omfattningen i företaget och att skapa förutsättningar för en starkare ekonomi.

Årets mentor i kategorin Nya Företag är Anna Lundqvist, Vd och ägare av Bli Klar, Complete Consulting Sweden AB.

Adepten för Årets mentor Nya Företag: ”Jag är lugnare, tryggare, säkrare och mer professionell idag” Mentorskapsrelationen inleddes under 2022 då Anna Lundqvist kom in som mentor för adeptföretaget Peace Love Joy i Luleå som drivs av Sofia Larsson som är yogalärare, massageterapeut och healer.
Sofia berättar: ”-Jag har utvecklats väldigt mycket som person och företagare med hjälp av Anna som mentor. Vi har klargjort vilka områden som jag behövde ta tag i för att få mer ordning och struktur samt skalat bort sådant som inte gynnar mig, allt för att jag ska kunna jobba så hållbart som möjligt både ekonomiskt och för mina kunder och min hälsa. Det har gjort mig lugnare, tryggare, säkrare och mer professionell i mitt företagande och gett mig större och mer inkomstbringande uppdrag.”

Motivering Årets Mentor Växa:
Vinnaren av Årets Mentor Växa 2023 har varit ett uppskattat stöd för sin adept i såväl marknadsförings- som personalfrågor. Mentorn är en smart, snäll och engagerad person som lyckats få svåra saker att verka lätta för sin adept. Under mentoråret har adeptbolaget vuxit, både genom ökad omsättning samt genom att öppna en ny filial. Adepten har stärkts i sin ledarroll, fått bättre struktur och lyckats fördela rollerna mer och bättre i teamet. Mentorn har fått adepten att framgångsrikt ta nästa kliv i företagets utveckling.

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Nicklas Wikström, styrelseordförande för kommunikationsbyrån Oh My Interactive.

Adepten för Årets mentor växa: ”Vi har lyft helhetskänslan bakom våra tjänster”
Mentorskapsrelationen inleddes under 2021 då Nicklas Wikström kom in som mentor för adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå och entreprenören Anneli Selberg. Bolaget erbjuder holistisk helhetshälsa i form av massage, träning och även utbildningar i massage.
Anneli berättar: ”- Det var tack vare Nicklas insikter att vår webbsida inte lyckades förmedla samma premium-upplevelse som besöken i våra lokaler, som jag bestämde mig för att utveckla vår webbsida. Jag valde att göra den investeringen i att vidareutveckla vår grafiska plattform med webb och logotyp och nu har premium-upplevelsen flyttat in i webben också.
Jag har också fått hjälp av Nicklas med personalfrågor, i vår bransch och för ett behandlingsföretag är det viktigt, vi jobbar ju alla med människor.”

 Om mentorprogrammet
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag sker den 6 december. Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet, driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.
Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 500 mentorpar startats.

Om NyföretagarCentrum Nord
NyföretagarCentrum Nord är Norrbottens ledande kraft för nyföretagande med målet att skapa goda förutsättningar för fler hållbara nya företag i Norrbotten. NyföretagarCentrum Nord möter nystartare i åtta av Norrbottens kommuner. I samarbete med kommun och näringsliv rustas nya och blivande företagare med kunskap, inspiration och affärsnätverk för att starta, driva och utveckla nya företag.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För mer information, kontakta:
Anna Engström, Verksamhetschef Nyföretagarcentrum Nord, mobil 070-525 26 82
Anna Lundqvist, Årets Mentor Nya Företag i Norrbotten, mobil 070-261 62 81

Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05
Nicklas Wikström, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-247 88 80Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2022 har 11 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 7 000 företag har startats. Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%, och under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter