2023-11-29 19:00Pressmeddelande

Maria Hadenius Lindgren utsedd till Årets Mentor Nya Företag!

NyföretagarCentrum utser årets Mentor Nya Företag i Östergötlands län!

Maria Hadenius Lindgren har utnämnts till Årets Mentor Nya Företag i Östergötland. Genom NyföretagarCentrums Västra Östergötlands mentorprogram har hon stöttat Malin Selkälä och nystartade Älvan trädgårdsmästeri som fått en blomstrande start på en för henne ny bana. 

Maria Hadenius Lindgren har en varierad bakgrund. Hon är ekonom och IT-tekniker med lång branschvana. Hon driver sedan många år Kvissbergs säteri och nu också Lindgårdens äventyrsgolf. Erfarenheter som gett henne en bred variation av kunskaper och erfarenheter som är till glädje för hennes adepter. 

"Maria har varit ett enormt stöd", säger Malin Selkälä. Hon har hjälpt mig att få insikter som jag inte ens visste att jag saknade och ger mig pepp och energi att jobba vidare framåt när det känns motigt.

Malin driver sedan ett år Älvan trädgårdsmästeri där hon erbjuder trädgårdstjänster som skötsel, design och rådgivning. "Mentorprogrammet har varit en fantastisk möjlighet att få en mer erfaren företagare att bolla just mina frågor och utmaningar med. Med hennes hjälp har jag "vågat" vara nybörjare. Man kan inte kunna allt från början men med hennes stöd, kloka råd och uppmuntran så har jag utvecklats både som person och som företagare. Jag har fått hjälp med allt ifrån att få bättre koll på siffror och bokföring, till att planera min tid på ett mer hållbart sätt. Ett av mina långsiktiga mål, att finansiera mina maskininköp själv utan lån, har faktiskt redan uppnåtts, säger Malin. 

– Det är med stolthet och glädje som vi delar ut priset till Årets Mentor varje år. Deras gemensamma resa visar att mentorskap kan ge så mycket och vara avgörande för ett framgångsrikt företagande, säger Kristin Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra Östergötland. 

Juryns motivering av utmärkelsen:

Årets mentor Nya Företag, Maria Hadenius Lindgren, har med stort engagemang och med ärlighet och värme varit ett värdefullt stöd och bollplank för adepten. Hennes förmåga att lyssna in och se adepten och att utifrån hennes behov diskutera, stötta och ställa utmanande frågor för att hitta vägar som utvecklar adepten och hennes företag framåt, har varit mycket värdefulla egenskaper i mentorskapet. Genom att generöst dela med sig av sin tid, sina kunskaper och sitt nätverk har Maria hjälpt sin adept att utveckla kunskap och känna glädje på en för adepten ny bana. Något som gett adepten en blomstrande start.
Om mentorprogrammet
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag äger rum 6 december. Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet, driver mentorprogram för blivande och nya företagare. Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet.

Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 500 mentorpar startats.

För mer information, kontakta:  

Kristin Ericsson, verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
0703 - 391 557

Maria Hadenius Lindgren, Årets Mentor Nya Företag
maria@kvissberg.se
0707 - 952 175

Malin Selkälä, Älvans trädgårdsmästeri
info@alvan.nu
0704 - 148 416Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2022 har 11 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 7 000 företag har startats. Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%, och under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Therese Käck
Nationellt ansvarig Mentor Eget Företag
Therese Käck

Relaterade nyheter