2021-12-14 11:30Pressmeddelande

Örvar Kristinsson har utsetts till Årets Unga Nyföretagare 2021!

Med visioner, kunden och personalen i fokus lade Örvar grunden till en sysselsättningsraket

Örvar Kristinsson har utsetts till Årets Unga Nyföretagare 2021. Han startade 2019  Projektkompaniet i Motala där man erbjuder konsulttjänster inom alla delar av byggprojekt.  Genom sitt ledarskap och sitt företagande är Örvar en fantastisk förebild som visar värdet i att följa sina visioner. Genom att utmana sig själv och ta steget från en trygg anställning till att driva företag med 16 medarbetare är han en inspiration och bidrar också starkt till samhället och sysselsättning.

“För mig har fokus legat på att skapa en arbetsmiljö och en kultur på företaget som är gynnsamma för de som arbetar. Det ska vara kul att gå till jobbet”, säger Örvar.

Örvar startade företaget i januari 2019, och på denna korta tid har han målmedvetet och strategiskt vuxit i en anmärkningsvärd takt, både vad gäller medarbetare och vilka tjänster företaget erbjuder. Han har rekryterat i takt med att uppdragen kommit in och även tagit in delägaren från personalen. Idag är man 4 delägare och 12 anställda, och de tjänster som erbjuds täcker mer eller mindre hela delen av byggkedjan. Även omsättningsmässigt har man haft en expansiv utveckling, efter första verksamhetsåret omsatte man 5,8 miljoner med ett resultat på 1,7 miljoner och pandemiåret 2020 var man uppe i hela 15 miljoner och 3,7 miljoner i resultat.

“Pandemin kom tidigt i mitt företagande och något nytt man var tvungen att förhålla sig till på olika sätt, men på ett sätt blev det gynnsamt. Genombrottet i kommunikationen underlättade på många vis för oss som har många uppdrag utanför kommunen.”

Han kontaktade Kristin Ericsson på NyföretagarCentrum Västra Östergötland när han var på gång att starta sitt företag.

“Det har varit ett fantastiskt viktigt stöd att ha med sig på resan. Hjälpen i rådgivningen men också mentorprogrammet som jag hade förmånen att delta i. Det är massor av saker att tänka på som ny företagare och att få hjälp på vägen med de olika delarna gör att resan känns lite lättare.

Örvar Kristinsson har utsetts till Årets Unga Nyföretagare 2021 för att:

Genom att ta klivet in i den otryggare framtiden som egenföretagare med en stark vision har Örvar på kort tid med visionen ständigt närvarande och med fokus på kund och medarbetare utvecklat sitt företag på ett anmärkningsvärt sätt, men också skapat ett företag med stor utvecklingspotential. En inspirerande förebild för andra potentiella unga företagare likväl som för de redan etablerade.

En värdig Årets Ung Nyföretagare 2021!

Utmärkelsen Årets Unga Nyföretagare är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och företagsplattformen Fortnox; samt Citi, via bankens stiftelse Citi Foundation, som är samarbetspartner i NyföretagarCentrums projekt Ung & Eget.

”Vi är väldigt imponerade av Örvars drivkraft, entusiasm och positiva entreprenörsanda som han har visat i sitt ledarskap och företagande. Att på så kort tid lyckats etablera ett hållbart och lönsamt bolag, med 16 anställda och en hyllad företagskultur, ger Örvar alla rätt som årets unga nyföretagare, säger Alexander Stiris, Nordenchef för Citi och fortsätter: ”Att satsa på våra ungdomar är avgörande för en hållbar utveckling för samhälle och ekonomi. Samarbetet med NyföretagarCentrum, och priser som detta, visar vikten av att lyfta unga nyföretagare som förebilder, och få fler att ta steget att starta eget.”

”Vi på Fortnox brinner för att möjliggöra hållbart företagande. Därför känns det jätteroligt att få lyfta fram och belöna denna unga företagare, som redan visat stor förståelse för många av de olika dimensioner av företagande som skapar förutsättningar för framgång. Vi tycker Örvar och hans företag är en förebild,” säger Johan Swedenborg, Senior Brand and Communications Strategist på Fortnox.Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman