2017-11-09 16:45Pressmeddelande

Citi och NyföretagarCentrum ska generera 1200 nya företag bland unga entreprenörer!

null

Den globala banken Citi fortsätter sitt samarbete med NyföretagarCentrum Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ungt & Eget”. Samarbetet inleddes 2015 med målet att bidra till att 300 nya företag skulle etableras inom två år. Hela 974 nya företag etablerades och 3469 unga nyföretagare genomgick programmet. Under kommande tvååriga programperiod beräknas ytterligare 1200 nya företag att etableras bland unga entreprenörer. –Vårt samarbete har varit enormt framgå

Den globala banken Citi fortsätter sitt samarbete med NyföretagarCentrum Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ungt & Eget”. Samarbetet inleddes 2015 med målet att bidra till att 300 nya företag skulle etableras inom två år. Hela 974 nya företag etablerades och 3469 unga nyföretagare genomgick programmet. Under kommande tvååriga programperiod beräknas ytterligare 1200 nya företag att etableras bland unga entreprenörer.
–Vårt samarbete har varit enormt framgångsrikt och nu höjer vi ribban betydligt och siktar mot att 1200 nya bolag ska etableras i Sverige. Det är fyra gånger så många bolag än vad vi trodde var realistiskt under föregående programperiod. Att investera i ungdomar är avgörande för integration, samhällsutveckling och för en hållbar ekonomiska utveckling. Vi tror helhjärtat på att NyföretagarCentrum med Ungt & Eget bidrar till att än fler unga nyföretagare med utländsk bakgrund uppmuntras att avancera på arbetsmarknaden, säger Eirik Winter, ordförande och Nordenchef investment banking för Citi i Norden.

Samarbetet mellan Citi och NyföretagarCentrum Sverige syftar till att minska ungdomsarbetslösheten och stöttar unga nyföretagare (18 - 35 år) med fokus på dem med utländsk bakgrund. Den nya programperioden syftar till att bygga vidare på de framgångsrika resultaten där ”Ungt & Eget” har hjälpt unga entreprenörer med utländsk bakgrund som exempelvis Mustafa Panshiri att etablera sitt företag, Kreativ Integration, som erbjuder kurser i social integration för unga flyktingar och migranter.

– Jag var polis i Linköping och upplevde hur ensamkommande ungdomar med flyktingbakgrund hade svårt att lita på det svenska systemet och fick en ide hur jag skulle kunna bemöta problemet. Tack vare NyföretagarCentrum med ”Ungt & Eget” gick det snabbt! Via mentorskap och rådgivning vågade jag ta steget fullt ut och satsar nu helhjärtat på mitt företag och föreläser i kommuner runtom i Sverige. Det viktigaste resultatet av alla är när jag ser hoppet tändas i ögonen om en ljusare framtid på ungdomar som har det tungt, säger Mustafa Panshiri.

– De resultat som uppnåtts under våra första två år med Citi har överträffat våra förväntningar. Tack vare Citi har vi kunnat etablera ”Ungt och Eget” som har blivit en framgångssaga, inte minst för företagare med utländsk bakgrund som har fått möjlighet till en egen väg in på arbetsmarknaden med bland annat rådgivning, stöd och mentorskap. I och med det här förnyade samarbetet kommer vi även att kunna utforska fler sätt att utveckla vårt stöd till unga företagare, förbättra de digitala och sociala komponenterna vid företagsstart tillsammans med medlemsorganisationerna även i Europa.

I Europa samarbetar Citi Foundation med Youth Business International via deras medlemsorganisationer i Sverige (NyföretagarCentrum Sverige) Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Italien. Citi har totalt investerat en miljon dollar under en tvåårsperiod via stiftelsen Citi Foundation i dessa länder och nu investeras ytterligare 1,6 miljoner dollar under ytterligare 2 år och omfattar även Belgien. Totalt beräknas cirka 8 700 unga nyföretagare erbjudas rådgivning och stöd, med målet att 2 500 nya företag ska etableras i Europa. Satsningen är en del av Citi Foundations globala ”Pathway to progress”-initiativ som syftar till att utöka ungdomars ekonomiska möjligheter och förutsättningar via entreprenörskap. Citis stiftelse har nyligen meddelat att ytterligare 100 miljoner dollar kommer att avsättas globalt för att nå 500 000 ungdomar och unga entreprenörer med utbildning och stöd fram till 2020.

För mer information, kontakta:Anneli Sundström, kommunikationsdirektör Citi, anneli.sundstrom@citi.com
Elisabet Sannas, Projektledare NyföretagarCentrum Sverige elisabet.sannas@nyforetagarcentrum.se
Läs mer om projektet på: http://youthbusinesseurope.org

Fakta om Citi Foundation
Citi Foundation är en stiftelse som arbetar för att främja den ekonomiska samhällsutvecklingen runt om i världen och fokuserar på initiativ som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk integration. Citi Foundation samarbetar med olika partners för att skapa mätbara ekonomiska förbättringar för att stärka familjer från låginkomstområden. Genom ett tillvägagångssätt som ger mer än "Mer än Filantropi", kan Citis resurser och humankapital förbättra Citis filantropiska investeringar och dess effekter. För mer information, besök www.citifoundation.com.

Fakta om Citi

Citigroup Inc. (Citi) har varit verksam i över 200 år och är en av världens största banker med 250 000 anställda och med verksamhet i 160 länder. Citi tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Fokus är företags- och investment banking, värdepappersförmedling, transaktionstjänster och förmögenhetsförvaltning.

För vidare information, se www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Om NyföretagarCentrum. NyföretagarCentrum Sverige är en ideell organisation vars syfte är att främja nya livskraftiga företag och entreprenörskap genom kostnadsfri konfidentiell rådgivning från företagare till nyföretagare.Tillsammans med de lokala kontoren täcker NyföretagarCentrum drygt 200 kommuner. Varje år kommer över 20.000 personer till NyföretagarCentrum för att få rådgivning, av dessa startar drygt 9.000–10.000 företag årligen. Sedan starten 1985 ca 200.000 företag. Av de som startat eget företag med hjälp av NyföretagarCentrum har faktiskt färre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva. Kopplas NyföretagarCentrums mentorprogram till rådgivningen är 89 % kvar efter år tre och 0 % i konkurs. Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se.

Om Youth Business International (YBI) YBI är ett globalt nätverk av fristående, icke-vinstdrivande organisationer som hjälper unga entreprenörer att starta och driva eget företag och skapa arbetstillfällen. YBI stöttar underprivilegierade unga personer genom en kombination av rådgivning, tillgång till capital, mentorskap och andra typer av affärsfrämjande verksamheter. YBI:s medlemmar har hjälpt fler än 100 000 unga, underpreviligierade personer att starta och driva eget företag samt att generera arbetstillfällen, Överlevnaden efter 3 år hos dessa företag är uppskattningsvis är 70%, där flertalet av dessa fortsätter att att skapa betydande skillnad för lokalsamhället. Läs mer om Youth Business International på: www.youthbusiness.org.

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2016 fick nära 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2016 fick nära 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman