2022-03-02 10:45Pressmeddelande

Minskat nyföretagande i februari

Nyföretagandet minskade under månaden med 6,3%. Fortfarande finns dock för januari - februari ett litet plus på 3.0%. 
 
– Berg- och dalbanan med nyföretagandet tycks fortsätta. De allra senaste händelserna i Ukraina kommer sannolikt också den närmaste tiden påverka människors vilja till start av företag.  Att ta viktiga framtidsbeslut är alltid svårare i tider av turbulens, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. 
 
 
Om Nyföretagarbarometern
Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman