2022-01-04 11:38Pressmeddelande

Nytt rekordår för nyföretagandet under 2021

Det blev ett nytt starkt år för nyföretagandet under 2021 med nya rekordsiffror. Totalt nyregistrerades 78 711 nya företag, en ökning med 7,1 procent visar Nyföretagarbarometern som är ett samarbete med Bolagsverket. Även årets sista månad slutade på plus med en ökning på 6 procent. Totalt nyregistrerades 7 304 företag under december.

– Den fortsatta pandemin har bidragit till ett historiskt högt nyföretagande 2021, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Samtidigt har vi ju en för Sverige mycket hög arbetslöshet. Det gäller särskilt utlandsfödda och nyanlända, säger Harry Goldman. Många här är välutbildade och har dessutom god företagserfarenhet. Start av företag har då skett av nödvändighet och för att kunna klara sin försörjning.
– Men i pandemins spår har också de nya företagen bidragit till att nya idéer tillkommit som ger ökad tillväxt och nya jobb, avslutar Harry Goldman.

Utveckling under 2021

Utveckling under december 2021

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, regelbundet presenteras dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antal nyregistrerade företag i alla Sveriges 290 kommuner och län.

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 220 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman