2021-02-01 10:35Pressmeddelande

Rekyl för nyföretagandet under januari, -12,6 procent

Nyföretagarbarometern, januari 2021

Under januari månad nyregistrerades 12,6 procent färre företag på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern. Aktiebolagen minskade med -7,9 procent, för enskild firma är fallet större, -37,7 procent. Totalt nyregistrerades 6 368 nya företag jämfört med 7 285 året innan.

- Sänkningen av aktiekapitalet 2020 medförde att en extra skjuts gavs nyföretagandet i början av förra året. Minskningen vi ser nu i januari skiljer mot decembersiffran och helåret 2020, som blev ett rekordår, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.
- Vi kan konstatera att många som nu startar företag gör det av nödvändighet. Arbetslösheten har ökat och många är varslade eller permitterade. Att därför samordna arbetsmarknadspolitiken med näringspolitiken blir i dessa pamdemitider allt viktigare, avslutar Harry Goldman.

 

Nyföretagarbarometern_2021_januari_riket

Nyföretagarbarometern_2021_januari_riket

 

Nyföretagarbarometern Januari 2021, riket

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 7 500 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman