2021-07-02 06:09Pressmeddelande

Rekordsiffror för nyföretagandet under första halvåret

Över 40 000 nya företag första halvåret

Under årets första sex månader nyregistrerades 3 379 fler nya företag, en ökning med 9,2 procent visar Nyföretagarbarometern. Totalt har 40 108 nya företag registrerats jämfört med 36 729 under samma period 2020. 

– Nyföretagandet fortsätter öka mot bakgrund av pandemin, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.
– Vi ser att nyföretagandet har ökat särskilt hos unga och utlandsfödda. Det är dessa som drabbats hårdast då arbetslösheten stigit. Just nu ligger vi på exeptionellt höga nivåer med fler starter av nya företag - något som är särskilt viktgt för grupperna unga och utlandsfödda, avslutar Harry Goldman

Under juni fortsätter nyföretagandet upp 

Under juni ökade nyföretagandet med 10,8 procent. 5 600 företag startades jämfört 5 055 under juni 2020. Det är framförallt aktiebolagen som går starkt med en ökning på 19 procent.

Nyföretagarbarometern, är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, vi presenterar löpande statistik över nyföretagandet i Sverige.

Kontakt:
Harry Goldman, Vd, mobil 0706-61 04 54
Mats Evergren, Marknadschef, mobil 0708-14 44 04


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman