2020-10-29 15:40Pressmeddelande

NYFÖRETAGARCENTRUM I INTERNATIONELLT SAMARBETE FORTSÄTTER i FAS TVÅ

Nu fortsätter och vidareutvecklar NyföretagarCentrum Sverige insatserna för att stödja småföretagare och egenföretagare. NyföretagarCentrum Sverige har givits fortsatt stöd av Youth Business International (YBI)´s Covid-19 Rapide Response and Recovery Programme, som finansieras av Google.org för att kunna göra ytterligare insatser under Coronapandemin.

 

Genom NyföretagarCentrum startas idag var 10e företag i landet. Företag som har en högre överlevnad och högre lönsamhet. Fler nya företag i Sverige betyder såväl fler jobb, mer tillväxt och ökad integration. Sverige har idag en mycket hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt finns också stora svårigheter, särskilt för utlandsfödda att få jobb. Att starta och driva företag är därför för många en väg till både försörjning och möjlig framgång.

www.nyforetagarcentrum.se

"Vi är stolta och glada över det förtroende som visats oss och vi vet att NyföretagarCentrums insatser ger effekt. Det finns inget viktigare än att under dessa tider se till att fler jobb skapas och stärka företagens överlevnad och tillväxt" säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige.

YBI är ett globalt nätverk av organisationer i ett 50-tal länder som stödjer unga att förvandla sina idéer till framgångsrika företag. https://www.youthbusiness.org/

 

Google.org stödjer ideella organisationer som arbetar med att lösa de stora utmaningar världen står inför.

https://www.google.org/


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman