2021-11-01 12:40Pressmeddelande

Nyföretagarbarometern: Nyföretagandet rusar 17,6 procent i oktober

Nyföretagandet rusar under oktober och ökar med 17,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Aktiebolagen ökar med 15,3 procent under månaden, men enskilda firmor ökade med hela 27,6 procent, mycket som följd av försenad handläggning. Trots den stora uppgången för enskilda firmor, är nästan åtta av tio nyregistrerade företag idag aktiebolag. Nyföretagandet ligger nu 8,8 procent över fjolårets rekordår för nyföretagandet. Totalt har 64 733 företag nyregistrerats under årets tio första månader på Bolagsverket jämfört med 59 514 under samma period förra året. 

- Det är fortfarande en effekt av pandemin och i kombination med att samhället öppnar startar fler företag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. 

Utveckling under oktober, +17,6 procent

 

Utveckling under året januari-oktober, + 8,8 procent

Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i landets 290 kommuner och län.

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 220 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman