2021-03-01 10:20Pressmeddelande

Nyföretagarbarometern: Kraftigt upp, + 22,1 procent under februari

Kraftigt uppgång för nyföretagandet under februari månad, 22,1 procent fler företag nyregistrerades på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern. Aktiebolagen ökade med 21,9 procent, även enskild firma gick den här månaden mycket starkt, +23,6 procent. Totalt nyregistrerades 7 853 nya företag jämfört med 6 432 motsvarande period 2020.

Under årets två första månader har 14 221 nyregistretats under 2021, det är en uppgång med 3,7 procent jämfört med 13 717 för samma period för under rekordåret 2020.

- Det är flera faktorer som bidrar till att nyföretagandet lyfter, en är att vaccineringen är igång och många räknar med att det ska komma lättnader i restriktionerna framöver och öppna upp. En annan är att fler har förlorat sina jobb under pandemin och startar företag, kommenterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Utveckling under februari 2021

Utveckling under januari - februari 2021

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 7 500 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman