2019-09-04 12:47Pressmeddelande

Nyföretagarbarometern: Färre nya företag under augusti, -3,3 procent

Nyföretagandet minskade totalt med -3,3 procent under augusti visar ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum. Trots nedgången ökade antalet aktiebolag med 6 procent under månaden, det är framförallt den stora nedgången för enskilda firmor, -17 procent som bidrar till nedgången. Nyföretagandet ligger dock fortfarande på plus för årets första åtta månader med en ökning på 1,7 procent. Totalt har 42 173 företag nyregistrerats på Bolagsverket jämfört med 41 469 under samma period 2018.

– Ökad konjunkturoro skapar försiktighet, men en ljusglimt är att aktiebolagen ökar säger, Mats Evergren, marknadschef, NyföretagarCentrum. Sverige behöver fler nya företag och företagare. De står för framtidens jobb och utveckling, avslutar Mats.

Nyföretagarbaromtern presenterar regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag. Den publiceras av NyföretagarCentrum i samarbete med Bolagsverket. Första Nyföretagarbaromtern presenterades redan 1991.


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2018 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.