2021-05-03 07:54Pressmeddelande

Nyföretagarbarometern, aktiebolagen ökar kraftigt i april

Nyföretagandet fortsätter starkt uppåt i april. Under april månad nyregistrerades 11,3 procent fler nya företag på Bolagsverket än i april förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. Aktiebolagen ökade med hela 18,3 procent i april. Totalt nyregistrerades 4 878 aktiebolag jämfört med 4 122 året innan. Under månaden nyregistrerades totalt 6 116 nya företag jämfört med 5 495 under april 2020.
 - Det är mycket glädjande att uppgången fortsätter starkt. Vi ser ett tydligt samband på det och pandemin. Det gäller särskilda unga och utlandsfödda där start av eget företag ger en framtidsmöjlighet då arbetslöshet ökat, säger Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige.

Nyföretagandet, +5,7 procent under januari-april 

För perioden januari-april visar nyföretagandet en uppgång på 5,7 procent i landet. Totalt har det nyregistrerats 28 232 företag under årets första fyra månader jämfört med 26 719 under samma period 2020. Det är aktiebolagen som fortsätter att bidra till uppgången och har ökat med 7,9 procent. Under perioden har 22 473 nya aktiebolag registrerats jämfört med 20 820 året innan. 

Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum i samarbete med Bolagsverket, och mäter på basis av Bolagsverkets data antal nyregistrerade företag i Sverige.  www.nyforetagarcentrum.se .

Citera oss gärna men ange källan: "Nyföretagarbarometern".

För mer information, kontakt NyföretagarCentrum Sverige:
Harry Goldman, VD, 070-661 04 54, harry.goldman@nyforetagarcentrum.se
Mats Evergren, Marknadschef, 070-814 44 04, mats.evergren@nyforetagarcentrum.Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman