2020-06-05 09:04Pressmeddelande

Nyföretagandet rasar med 11,5 % i maj, här faller det mest

Nyföretagandet rasade i maj. Under maj månad nyregistrerades 11,5 procent färre företag på Bolagsverket än i maj förra året visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum.
 – Det var väntat säger Harry Goldman, Vd på NyföretagarCentrum. Vi såg redan under mars en kraftig inbromsning av kunder till NyföretagarCentrum, framför allt i Stockholm, kundtillströmningen minskade även runt om i landet relaterat till spridningen av Covid-19. Vi ställde själva om och startade snabbt Nyföretagarhjälpen för att stötta och vägleda nyföretagarna genom den svåra krisen.

Antal nyregistrerade företag under maj i landet

Antal nyregistrerade företag under jan-maj i landet

För perioden januari-maj ligger nyföretagandet fortfarande på plus med en uppgång på 4,5 procent i landet. Totalt har det nyregistrerats 31 675 företag under årets första fem månader jämfört med 30 317 under samma period 2019. Det är aktiebolagen som bidrar till uppgången och har ökat med 14,7 procent. Under perioden har 24 564 nya aktiebolag registrerats jämfört med 21 424 året innan. Det är sänkningen av aktiekapitalet för aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor som bidrar till denna uppgång.

Nyföretagandet länsvis

Här faller nyföretagandet mest under maj
Gävleborg, - 30,8%
Jämtland, - 22,4%
Västmanland, - 21%
Stockholm, - 16,7%
Västra Götaland, - 16%

Gotland och fem län till ökar under maj
Gotland, + 19,2%
Kronoberg,  + 3,8%
Blekinge, + 3,7%
Uppsala, + 3,7%
jönköping + 2,9%
Örebro + 0,9%

Nyföretagandet länsvis under maj

 


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman