2019-07-03 13:07Pressmeddelande

Nästan varje timme, året runt, startas ett nytt företag...

NyföretagarCentrum – Sveriges ledande kraft för nyföretagande finns på plats i Almedalen

– Nyföretagarcentrum tar varje år emot 15.000–18.000 personer för rådgivning, varvid närmare 7.000-8.000 nya företag startas, säger Harry Goldman, VD på NyföretagarCentrum Sverige. 36 procent av dem som ges rådgivning hos oss – och mer än varannan i invandrartäta kommuner och kommundelar – är av utländsk härkomst. Såväl tillväxt som överlevnad är högre i de företag som startats med hjälp av Nyföretagarcentrums rådgivning än i andra företag, och varje år genererar de företag som startats genom vår rådgivning 4 miljarder kronor i skatteintäkter. Vi har 84 % överlevnad av de nya företagen efter 3 år, 87 % med en mentor. avslutar Harry.

– Vi på NyföretagarCentrum har länge aktivt arbetat för att hjälpa personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag. Vi har etablerat oss i områden med hög andel utlandsfödda och vi har stannat där, vilket har byggt förtroende under lång tid. Man vet att man får bra hjälp med rådgivning, finansiering och nätverk med svenska kontakter genom oss, säger Elisabet Sannas, projektledare, NyföretagarCentrum Sverige.

NyföretagarCentrum satsade redan 2015 på att hjälpa nyanlända att starta företag, och mellan 2015-2018, har ca 400 förtag startats av nyanlända.

Nästan varje timme, året runt, startas ett nytt företag...

...med hjälp och vägledning av NyföretagarCentrum. Det kan vi göra tack vare det stöd och engagemang vi får från våra partners. Ett 20-tal nationella partners bidrar med finansiella medel och personlig expertis till NyföretagarCentrum Sverige. Runt om i landet finns 2 300 företag, organisationer, kommuner och myndigheter som stöttar och många deltar aktivt i NyföretagarCentrum som är verksam i över 200 kommuner. 

NyföretagarCentrum visar vägen för framtidens företagare

NyföretagarCentrums uppdrag är att stimulera till ökat nyföretagande, medverka och underlätta starten av fler nya livskraftiga företag i hela Sverige. 

Välkommen till NyföretagarCentrums seminarier i Almedalen

Torsdagen 4 juli 
Clarion Hotel Visby, Elanderska rummet
Moderator: Olle Wästberg

SEMINARIUM 1 - Kl. 13.15–14.15

Varför är nyföretagandet fortfarande för lågt i Sverige?

Vi vet att ökat nyföretagande krävs för att skapa ekonomisk utveckling. Det är genom nyföretagandet de flesta nya jobben tillkommer. Och vi vet också att många av lösningarna på morgondagens samhällsproblem finns just hos de nya företagen. Vad är då skälet till att Sverige inte ligger i topp vad gäller nyföretagandet? Varför är nyföretagandet fortfarande så lågt i vissa kommuner samtidigt som man i andra kommuner har man lyckats bättre?

Panel:
Boo Gunnarson, Företagsexpert, Visma SPCS
Anneli Sundström, Kommunikationsdirektör, Citi
Mats Evergren, Marknadschef, NyföretagarCentrum Sverige
Karl Wennberg, Professor, Linköpings Universitet
Mats Green, Riksdagsledamot, Moderaterna

SEMINARIUM 2 - Kl 14.30–15.15

Nyföretagandet - en nyckel för jobb och integration

Allt fler utlandsfödda startar företag i Sverige. Skälen till detta är många – ofta gör man det av nödvändighet. Men många startar företag för att det också innebär en större frihet. Och många nyanlända startar företag då de på detta vis kan fortsätta att vara företagare eller bara göra något åt sin egen situation. Hur kan vi få fler nyanlända att snabbare skapa sig en egen försörjning genom start av företag?

Panel:
Albert Haskour, Rådgivare, NyföretagarCentrum, Ludvika-Smedjebacken
Sam Issa, Rådgivare, NyföretagarCentrum Linköping
Elisabet Sannas, Projektledare, NyföretagarCentrum Sverige
Linn Ney, Verksamhetsledare, Stiftelsen Ester
Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft

SEMINARIUM 3  - Kl. 15.30–16.15

Vilka är metoderna för att skapa livskraftiga nya företag?

Hälften av Sveriges befolkning vill starta företag. Att förverkliga sin dröm med starten av företaget är många som gör. Men samtidigt är det allt för många avstår. Det är det första månaderna som är de tuffaste. Vi vet att genom information, rådgivning och mentorskap så blir företagandet så mycket bättre. NyföretagarCentrum har under mer än 30 år utvecklat nyföretagandet i landet. Vad är det som gör att vissa nya företag lyckas så mycket bättre?

Panel:
Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige
Maroun Aoun, Partneransvarig, Almi Företagspartner
Josefine Nygren Uppling, Head of Group Public Affairs, Swedbank
Anne Abraham Marbrant, Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum Öresundsregionen
Erik Ek, Regionchef Business Banking Stockholm, Nordea


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2018 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman