2024-04-03 13:24Pressmeddelande

Åter faller nyföretagandet

Under mars månad minskade nyföretagandet med 20,1% jämfört med föregående år, visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. Kronobergs län tappar mest med 41,4 %. Bäst klarade sig nu Blekinge län med en uppgång på 12 %. Blekinge var det enda länet i landet där nyföretagandet ökade.

  • Just som vi hoppats på ett lyft åter för nyföretagandet så kom ett ordentligt bakslag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Det blev för mars månad ett kraftigt tapp  - något som lyckligtvis inte avspeglade sig på samma sätt hos NyföretagarCentrum. Nyföretagandet avgörs till stor del av framtidsförväntningarna. Under tider av ekonomisk osäkerhet startas i regel färre företag. Låt oss nu hoppas att det vänder för Sverige då vi behöver nya livskraftiga företag - som ger jobb och ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman.

 Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2023 har 12 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 6 000 företag har startats. Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%, och under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman