2022-12-14 16:30Pressmeddelande

Årets Nyföretagare 2022 är Ida Larsson och Amanda Thörnlund, Idaliv AB

Ida Larsson och Amanda Törnlund, Idaliv AB

Med 20 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom vården startade Ida Larsson i början på 2020, tillsammans med Amanda Thörnlund, företaget Idaliv. Ett företag med visionen att sjuksköterskors status, egen yrkesstolthet och ryktet om yrket ska förbättras. I företaget erbjuds bemanning, eventsjukvård och utbildningar inom hälso- och sjukvård. Uppdragen har vuxit geografiskt och idag tre år efter start hjälper man till att förmedla sjuksköterskor, till verksamheter i stora delar av Sverige. Nu utses de båda till Årets Nyföretagare 2022 av NyföretagarCentrum Sverige.

– Vi har vuxit på ett sätt som inte var tanken från början, idag har antalet anställda mångfaldigats, säger Ida Larsson, Idaliv.

– Vi vill att våra anställda ska kunna erbjuda en god vård och det kan vi hjälpa till med genom bra service till våra anställda och till verksamheter. Det nära och fina mötet mellan personal och brukare ska ligga i fokus, säger Amanda Thörnlund, Idaliv.

Kriterier för Årets Nyföretagare;

  • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  • Verksamheten har genererat tillfredsställande resultat.

Motivering;

Idaliv utvecklar vården genom att ta vara på sjuksköterskors kärnkompetenser. Med mångårig erfarenhet som ambulanssjuksköterska såg Ida Larsson möjligheterna att med starten av företaget Idaliv bidra till att öka sjuksköterskornas status och också förändra arbetsvillkoren inom vården. Tillsammans med Amanda Thörnlund har det nya företaget Idaliv utvecklats väl med sjuksköterskebemanning som grund men också som särskild specialitet att finnas till hands med sjukvårdsinsatser vid idrottsevenemang liksom med utbildningsinsatser. Att ta vara på den kompetens som sjuksköterskor besitter samt den extrakraft som entreprenörskapet ger är Idaliv ett bevis på.

Juryn bestod av deltagare från några av NyföretagarCentrum Sveriges samarbetspartners;

  • Johan Ljungqvist, Kommunikationsdirektör, Afa Försäkring
  • Per Lund, Ansvarig för Egenföretagarmedlemskap, Unionen
  • Boo Gunnarson, Företagarexpert, Visma Spcs
  • Fredrik Tamm, Vd och grundare av PublicInsight
  • Cajsa Sernelin, Partner Manager, Froda

Jurykommentarer;

– Idaliv bygger med en välmående grund upp ett företag med siktet inställt på bemanning, inspirationsföreläsningar, utbildningar och eventsjukvård., säger Boo Gunnarson, Företagarexpert, Visma Spcs.

– Vi imponerades både av Idalivs företagsamhet och av den samhälleliga ambitionen hos grundarna. De är kvinnliga entreprenörer som också verkar för att förbättra förutsättningarna i en kvinnodominerad bransch. Utöver detta så exemplifierar de varför NyföretagarCentrums arbete är viktigt och vad rätt stöd till rätt personer kan innebära i samhällsnytta. Det är något som går i linje med Frodas arbete, säger Cajsa Sernelin, Partner Manager, Froda.

– Alla som startar företag är vinnare och dessutom bidragsgivare till vårt samhälle. Att premiera några av våra superhjältar är en ynnest och så viktigt, säger Fredrik Tamm, vd och grundare av Publicinsight.

Kontaktuppgifter till Årets Nyföretagare;

Amanda Thörnlund, 076-775 25 18; amanda@idaliv.se
Ida Larsson, 079-337 11 06; ida@idaliv.se
Hemsida: www.idaliv.se


Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman